ประมวลภาพการแข่งขันมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ณ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

 
   
   

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง